Korriger synet ditt

Varilux Comfort Max

Du blir vant til det uten å tenke på det*

Fordeler

Progressive glass som er enkle å bruke

Venn deg raskt til de nye brillene dine

Stort leseområde

Se all nærbildeinformasjon tydelig

Skarpt syn

Redusert bildeforvrengning i alle synssoner

Bekvemt syn

Fra det øyeblikket du tok på deg brillene

Pålitelig syn hele dagen, hver dag

  • Øyeblikkelig, skarpt syn fra første dag
  • Behagelig, naturlig syn
  • Fred i sjelen når du bruker brillene

Vi trenger fleksibilitet til å justere:

  • På forskjellige avstander foretar øynene gjentatte justeringer, noe som er veldig krevende for evnen til å fokusere
  • Vår kroppsholdning og endrede stillinger for å se komfortabelt når du utfører en aktivitet i lang tid.

Skarpt syn på alle avstander

Varilux Comfort Max-brilleglass gir skarpt syn og behagelig fokus på alle avstander.

  • Den øvre delen av brilleglasset gir deg skarpt syn på lang avstand.
  • Den nedre delen fremmer nærsynet.
  • I mellomsonen gir brilleglassdesignet jevne synsoverganger.

Varilux Comfort Max er designet for å gi deg naturlig syn uten at du trenger å streve med å finne riktig blikkretning eller riktig holdning.

Mamma hjelper datteren med leksene sine

Venn deg raskt til brilleglassene dine

Det er viktig at du raskt og enkelt venner deg til progressive brilleglass. Fra det øyeblikket du tar på deg briller med Varilux Comfort Max, vil du oppleve skarpt, naturlig syn og synskomfort. Gir deg trygghet til å fortsette med hverdagsaktivitetene.

Par med briller spiller piano

Vi tester fordelene

Vi utfører systematiske brukertester for å dokumentere at fordeler fungerer

9 av 10

brukere vil fortsette å bruke Varilux Comfort Max (2)

8 av 10

brukere opplevde øyeblikkelig fokus, smidige overganger og enkel tilvenning (3,4,5)

83 %

av brukerne ble vant til Varilux Comfort Max-brilleglass uten å tenke over det (6)

Få Varilux Comfort med brilleglassløsningen din hos en samarbeidende optiker.

Finn en optiker

* Varilux Comfort Max lens-in-Life Consumer Study - Eurosyn - FRANKRIKE - 2019 (n = 53). Brukere som svarte 'Nokså enig' eller 'Helt enig' - 4-punkts skala på 'blir vant til det uten å tenke på det engang' fra 'Helt uenig' til 'Helt enig' - n = 45/53 nye PAL-brukere.

(1) Varilux® Comfort Max lens - in-Life Consumer Study - Eurosyn - FRANKRIKE - 2019 (n=53). Denne testen involverte brukere som aldri hadde brukt progressive brilleglass før.

(2) Brukere som svarte 'Ja' - på en Ja/Nei-skala på 'vil fortsette å bruke Comfort Max-brilleglass' - n = 49/53 nye PAL-brukere.

(3) Brukere som svarte 'Nokså enig' eller 'Helt enig' - 4-punkts skala på 'øyeblikkelig skarpt syn hele dagen' fra 'Helt uenig' til 'Helt enig' - n = 47/53 nye PAL-brukere.

(4) Brukere som svarte 'Nokså enig' eller 'Helt enig' - 4-punkts skala på 'ser jevnt i alle blikkretninger, fra nært til langt borte' fra 'Helt uenig' til 'Helt enig' - n = 47 / 53 nye PAL-brukere.

(5) Brukere som svarte fra 'Nokså enkelt' til 'Veldig enkelt' - 6-punkts skala på 'Enkel tilpasning' fra 'Veldig vanskelig' til 'veldig enkelt' - n = 46/53 nye PAL-brukere

(6) Brukere som svarte 'Nokså enig' eller 'Helt enig' - 4-punkts skala på 'bli vant til uten å tenke på det' fra 'Helt uenig' til 'Helt enig' - n = 45/53 nye PAL-brukere.