Juridisk merknad / vilkår og betingelser 

I. JURIDISK MERKNAD

Dette nettstedet (heretter betegnet som "nettstedet") publiseres av Essilor Norge AS (heretter betegnet som "Essilor"), et aksjeselskap firma som er stiftet i Norge, registrert i enhetsregisteret foretaksregisteret med nummer 917959269 MVA, med hovedkontor i Dyrmyrgata 35, Kongsberg.  

II. VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK

Tilgang til nettstedet og bruk av innholdet er underlagt vilkårene nedenfor. Ved å gå inn på nettstedet anses den besøkende å ha ugjenkallelig godtatt disse vilkårene og betingelsene for bruk og å ha godtatt å overholde dem. Hvis den besøkende ikke godtar disse vilkårene, må bruken av nettstedet opphøre.

Dette nettstedet og alt materiale, tekst, kode, innhold, programvare, grafikk, fotografier, illustrasjoner, grafiske verk, formater, filer, enheter og lenker som befinner seg i det eller er koblet til det (sammen betegnet som "innhold") er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre åndsverksrettigheter eid av eller lisensiert til Essilor.

Alle som har tilgang til dette nettstedet, har rett til å se hvilken som helst del av det for privat og personlig bruk. Imidlertid må innhold ikke brukes eller reproduseres (helt eller delvis) til noe annet formål, deriblant på eller i forbindelse med andre nettsteder eller publikasjoner, eller for direkte kommersiell vinning.

Med forbehold om vilkårene nedenfor, treffer Essilor tiltak for å sikre at informasjonen som er tilgjengelig via nettstedet, er nøyaktig og oppdatert, men kan ikke gi noen garanti for nøyaktighet, aktualitet eller fullstendighet for informasjonen eller materialet som fremgår på det. Essilor forbeholder seg retten til å korrigere nettstedsinnholdet når som helst, uten forvarsel og uten ansvar.

Essilor kan ikke holdes ansvarlig for:

  • Unøyaktigheter eller unnlatelser mht. informasjon eller materiale gitt av nettstedet av en tredjepart
  • Manglende mulighet til å få tilgang til nettstedet på grunn av handling eller tiltak fra tredjepart.

Den besøkende erkjenner herved at tilgangen til nettstedet kan bli avbrutt når som helst av Essilor på grunn av vedlikehold, sikkerhet eller annen teknisk grunn. Essilor er ikke ansvarlig hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig når som helst eller i noen periode.

Hypertekstlenker til nettstedet (annet enn andre nettsteder som drives av Essilor) kan bare inkluderes med forutgående skriftlig samtykke fra Essilor, og dette kan trekkes tilbake når som helst.  Essilor har ikke ansvar for innholdet på slike sider.

Essilor informerer herved besøkende om at disse generelle vilkårene kan endres når som helst. Så snart de vises på nett, anses hver besøkende som får tilgang til nettstedet, å ha akseptert disse endringene uten begrensning.  Det er derfor den besøkendes ansvar å lese disse vilkårene før de går inn på nettstedet.