PERSONVERNERKLÆRING

ESSILOR.NO

Sist endret: 14/05/2021

Med denne personvernerklæringen informerer vi, Essilor, om hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenestene våre, hvorfor vi samler dem inn, og hva vi gjør med dem. Dine personopplysninger vil si all informasjon som har med deg å gjøre, spesielt navn og kontaktinformasjon, for eksempel hjemmeadresse, telefonnummer eller e-postadresse. 

Ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen nøye. Det er viktig at du forstår hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvordan vi beskytter personvernet ditt. Hvis du har spørsmål angående bruken av dine personopplysninger, kan du selvfølgelig kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor:

Kontaktinformasjonen vår er: Essilor Norge AS, Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg, Norway

Kontaktinformasjonen til vårt personvernombud er: martin.noren@essilor.dk

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Data vi samler inn når du besøker nettstedet vårt

Når du går inn på nettstedet vårt, samler og lagrer vi automatisk noen av dataene dine i serverloggene og i informasjonskapsler, som er små filer vi sender til datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt. 

Disse dataene gjør det ikke mulig for oss å identifisere deg direkte. Imidlertid registrerer vi data knyttet til din bruk av nettstedet vårt, for eksempel sidene du åpnet, datoen og klokkeslettet du åpnet disse sidene, dine søk, informasjon om enheten din (maskinvaremodell, operativsystemversjon, unik enhetsidentifikator, Internett-protokolladresse, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk), dato og klokkeslett for din forespørsel samt henvisnings-URL.

Det er ikke nødvendig å oppgi personopplysninger hvis du bare vil besøke nettstedet vårt. Dette betyr at du kan nekte å godta informasjonskapsler ved å konfigurere nettleseren din deretter (for mer informasjon, se hjelp for nettleseren din). Imidlertid vil en avvisning av informasjonskapsler sannsynligvis forstyrre navigasjonen på nettstedet vårt, spesielt ved at du ikke får tilgang til visse deler av det.

Data vi samler inn når du registrerer deg eller når du bestiller produkter

Noen av tjenestene som tilbys på nettstedet vårt, krever at du registrerer deg. Hvis du vil bruke disse tjenestene, vil vi be deg om å oppgi personopplysninger. Oppgi fullstendige og nøyaktige data, og informer oss også dersom dataene dine må oppdateres. Hvis du ikke oppgir fullstendige og nøyaktige data, eller hvis du ikke informerer oss om at dataene dine må oppdateres, kan det hende at vi ikke kan tilby deg tjenestene du ba om.

Vi samler inn følgende kategorier av dine personopplysninger:

 • Identifikasjonsdata inkludert navn, telefonnummer, e-postadresse, hjemmeadresse, innlogging og passord osv. 
 • IT-data, inkludert data knyttet til din bruk av nettstedet vårt, for eksempel sidene du åpnet, datoen og klokkeslettet du åpnet disse sidene, dine søk, informasjon på enheten din (maskinvaremodell, operativsystemversjon, unike enhetsidentifikatorer, Internett-protokolladresse, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk), dato og klokkeslett for forespørselen din og henvisnings-URL

HVORDAN VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE VI SAMLER INN

Vi bruker bare personopplysningene dine innenfor de grensene som er tillatt i lov og forskrift. Noen ganger kan vi bruke dine personopplysninger fordi lovene og forskriftene krever at vi gjør det. I alle tilfeller iverksetter vi ikke automatiserte beslutninger utelukkende basert på automatisk behandling som kan ha juridiske implikasjoner for deg, eller som i betydelig grad påvirker deg.

Vi bruker personopplysningene dine for følgende formål:

 • Vi bruker identifikasjonsdataene dine for (i) å kunne behandle dine forespørsler, (ii) for å gjøre det mulig for deg å bestille en avtale på nett visuelt helsepersonell og (iii) for kommunikasjon, animasjon og kommersiell markedsføring. Disse bruksområdene er basert på ditt samtykke samt vår berettigede interesse.
 • Vi bruker IT-dataene dine for å gjøre det mulig for oss (i) å identifisere deg og gi deg en best mulig opplevelse når du besøker nettstedet vårt, (ii) å telle antall sluttbrukere som besøker nettstedet vårt og å analysere statistikk knyttet til deres bruk av det og (iii) å forbedre nettstedet vårt. Disse bruksområdene er basert på ditt samtykke så vel som på vår berettigede interesse.

HVOR LENGE VI OPPBEVARER PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Perioden vi lagrer dine personopplysninger for, fremgår av tabellen nedenfor:

DatakategorierOppbevaringsperiode
Identifikasjonsdata3 år
IT-data13 måneder

 

PERSONOPPLYSNINGER VI DELER

Vær oppmerksom på at vi ikke deler dine personopplysninger utenfor Essilor, bortsett fra med den optikeren du har bestilt hos, dersom bestillingstjenesten er brukt.

HVORDAN VI BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGENE

Vi har tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering, deribant følgende:

 • Vi iverksetter og opprettholder avanserte tekniske tiltak for å sikre at dine personopplysninger blir registrert og behandlet i fullstendig konfidensialitet og sikkerhet;
 • Vi iverksetter og opprettholder egnede begrensninger for tilgang til dine personopplysninger, og for overvåking av tilgang, bruk og overføring av personopplysninger;
 • Alle våre ansatte som har tilgang til dine personopplysninger, er pålagt å binde seg til avtaler som hindrer videreformidler eller lignende avtaler som pålegger dem plikt til å overholde våre krav til personvern og konfidensialitet;
 • Vi krever at alle forretningspartnere og tredjeparts-tjenesteleverandører som vi måtte dele dine personopplysninger med, oppfyller gjeldende krav til personvern og konfidensialitet;
 • Vi tilbyr regelmessig opplæring i personvern til våre ansatte og tredjeparter som har tilgang til personopplysninger.

HVILKE RETTIGHETER DU HAR

I henhold til gjeldende lover og forskrifter om personvern har du rett til å:

 • Få tilgang til, rette opp og/eller slette dine personopplysninger;
 • Begrense eller motsette deg behandlingen av den;
 • Fortelle oss at du ikke ønsker å motta markedsføringsinformasjon;
 • I noen tilfeller kreve at visse av dine personopplysninger blir overført til deg eller en tredjepart;
 • I den grad vår behandling av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker lovligheten ved behandlingen vår som var basert på ditt samtykke før det trekkes tilbake.

Vi er forpliktet til å gjøre det mulig for deg å utøve dine rettigheter, og du kan kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen. Oppgi følgende informasjon når du henvender deg til oss:

 • Ditt navn og etternavn;
 • Din konkrete forespørsel (med andre ord, hvilke rettigheter du vil utøve); og
 • Datoen for søknaden og signaturen din (hvis du sender søknaden din per post).

Hvis du ikke er helt fornøyd med vårt svar, kan du også klage på behandlingen av dine personopplysninger til den relevante personvernmyndigheten.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi gjennomgår regelmessig vår etterlevelse av personvernerklæringen, spesielt for å sikre at den er i pakt med nye lover og forskrifter angående personvern. Men selv om denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen, vil vi ikke avkorte rettighetene dine i denne personvernerklæringen uten ditt uttrykkelige samtykke.

 

 

Tidligere versjoner

Virtuell prøving, fra FittingBox

Når du bruker Virtuell prøving, krever Essilor International at du aktiverer kameraet på enheten. Ved å klikke på «Godkjenn», godtar du å aktivere enhetens kamera for å kunne oppleve verktøyet fullt ut. Vær klar over at når du bruker Virtuell prøving, samles eller behandles det ikke personlige, helsemessige eller biometriske data av Essilor International eller av tjenesteleverandøren FittingBox. Bilder eller videoer lagres ikke.