Øyehelse og symptomer 6 minutters lesing

Lær om astigmatisme

Del på

Astigmatisme er en vanlig feil som oppstår når krumningen av hornhinnen eller linsen ikke er symmetrisk, eller «ensartet». Lær om de forskjellige typene astigmatisme og årsakene til denne øyetilstanden. I denne artikkelen ser vi også på behandlingsalternativene sammen med hvordan den diagnostiseres.

Dette er vanligvis en mindre alvorlig øyetilstand som mange mennesker til en viss grad vil få, spesielt de som bruker briller. Symptomene kan imidlertid være milde og synskorreksjon er ikke alltid nødvendig.

Astigmatisme er ofte gruppert med to beslektede tilstander - nærsynthet (myopi) og langsynthet (hypermetropi) - alle definert som «brytningsfeil». De som har astigmatisme vil sannsynligvis også være lang- eller nærsynte.

Astigmatisme kan ofte være medfødt, men kan også utvikle seg etter øyeskader, eller fra en komplikasjon fra øyekirurgi.

Typer astigmatisme

Det finnes to typer astigmatisme:

Regelmessig astigmatisme - hornhinnen er buet mer i en retning. Dette er den vanligste av de to typene og kan behandles med spesialbriller eller kontaktlinser.

Uregelmessig astigmatisme - hornhinnen kan være ujevn og krumme i en rekke retninger, eller være brattere krummet i bunnen. Denne typen astigmatisme kan være et resultat av en øyeskade som fører til et arr på hornhinnen. Uregelmessig astigmatisme kan korrigeres med kontaktlinser, men ikke med briller.

Tegn og symptomer

Symtomer kan omfatte:

 • Uklart eller forvrengt nær- og langsyn
 • Uklart perifert syn
 • Vanskeligheter med å skille visse former og detaljer
 • Manglende evne til å se tydelig mellom horisontale og vertikale linjer

Hvis lidelsen forblir ubehandlet, kan astigmatisme forårsake:

 • Hodepine
 • Øyetretthet
 • Lesevansker
 • Fatigue (tretthet), spesielt når du utfører oppgaver i lange perioder, f.esk. dataarbeid og lesing

Hva er årsaken til astigmatisme?

Astigmatisme er vanligvis forårsaket av at hornhinnen eller linsen ikke har helt riktig form. De fleste som har astigmatisme er født med det, men det er ikke kjent hvorfor dette skjer. For å forstå astigmatisme og dens effekter, er det viktig å forstå hvordan øyet fungerer.

Slik fungerer øyet ditt: Det grunnleggende

Det finnes fire hovedkomponenter som hjelper øyet å fungere:

Hornhinnen og linsen - disse er plassert foran på øyet for å hjelpe til med å fokusere lyset som kommer inn i øyet - på samme måte som med en kameralinse. Det fokuserte lyset gjør at det dannes et bilde på netthinnen.
Netthinnen - denne er plassert på baksiden av øyet og er et lag med vev som sanser lys og farge. Netthinnen konverterer lys til nervesignaler og skiller mellom bølgelengder for å tolke farge.
Synsnerven overfører elektriske signaler fra netthinnen til hjernen hvor de blir dekodet og forstått.

Astigmatisme, hornhinnen og øyelinsen

Hornhinnen er plassert foran på øyet og består av et tynt lag med vev. Denne hjelper til med å beskytte øyet og samarbeider med linsen ved å fokusere innkommende lys på netthinnen for å tydeliggjøre bilder. Linsen fokuserer innkommende lys på netthinnen ved å bryte eller bøye lyset jevnt for å skape et klart bilde av gjenstanden.

For å fungere riktig, bør hornhinnen være formet som en vanlig kurve, som en kule. Hvis du har astigmatisme, har den en uregelmessig kurve, lik formen på en rugbyball eller baksiden av en skje.

Hva betyr dette? Lysstråler som treffer den uregelmessig buede hornhinnen brytes mer i en retning enn en annen, forhindrer dem i å fokusere på den høyre delen av netthinnen, og resulterer i et uskarpt eller forvrengt bilde. Dette er kjent som hornhinnenastigmatisme.

Hvis linsen har en uregelmessig form, bøyes lyset også ujevnt, noe som forårsaker samme problem som ved hornhinnenastigmatisme. Dette kalles linseformet astigmatisme.

Andre årsaker

Astigmatisme kan også være forårsaket av:

 • Hornhinneskader - For eksempel arrdannelse fra en infeksjon.
 • Øyekirurgi - kirurgi som fører til uønskede endringer i hornhinnen.
 • Keratoconus eller keratoglobus - I disse tilfellene kan hornhinnen bule ut, bli tynnere eller endre form på grunn av disse lidelsene.

Hvordan diagnostiseres Astigmatisme?

Astigmatisme diagnostiseres vanligvis ved rutinemessige øyetester. De som har astigmatisme blir normalt født med denne feilen, men tilstanden kan forbli udiagnostisert i lang tid hvis vanlige øyetester ikke blir utført.

Det er spesielt viktig for barn å få rutinemessige øyetester, da de kanskje ikke skjønner at de har et problem med synet. Hvis astigmatisme blir ubehandlet, kan dette nedføre skjeling på øyet og kan også påvirke barnets evne til å lese og fokusere på skolen.

Øyeundersøkelser

Babyer får vanligvis øynene sine undersøkt enten ved fødselen, eller innen 72 timer for å sjekke om det finnes noen feil. Fastlegen deres vil vanligvis gjennomføre en oppfølgingsundersøkelse når babyen er rundt seks uker gammelt.

Hvis barnet ditt har potensielle synsproblemer, finnes det tre typer øyespesialister som de kan henvises til:

 • Ortoptist - En spesialist i problemer med utvikling av øyebevegelser og syn, som vanligvis arbeider i lokale helseklinikker og øyeklinikker tilsluttet sykehus.
 • Øyelege - En lege som spesialiserer seg i diagnose og behandling av øyetilstander som vanligvis jobber fra spesialiserte sykehusavdelinger.
 • Optometrister - En spesialist i øyeundersøkelser og synstesting. Optometrister foreskriver vanligvis briller eller kontaktlinser, men er også opplært til å oppdage øyetilstander og synsdefekter. Timebestilling gjøres vanligvis hos en lokal optiker.

Hvis synet til barnet ditt er normalt, bør han/hun fortsette å ha regelmessige, årlige øyekontroller hos en optiker.

Voksne bør gjennomgå rutinemessige øyetester en gang annethvert år, med mindre annet blir anbefalt.

Tester for Astigmatisme

Det finnes et fåtall tester som kan gjøres for å sjekke for astigmatisme, men de to vanligste er:

 • Synsskarphetstest – denne testen tester personens evne til å fokusere på objekter fra forskjellige avstander. Oftest inkluderer dette å lese bokstaver på et «Snellen-diagram» - hvor hver linje med bokstaver er mindre enn den forrige.
 • Keratometertest - keratometerapparatet måler omfanget av hornhinne-astigmatisme. Denne testen er i stand til å måle hvordan hornhinnen fokuserer lyset, samt oppdage uregelmessigheter i kurven.

Hvordan behandles astigmatisme?

Symptomene på astigmatisme kan være milde, og noen ganger er det ikke nødvendig med noen form for behandling for å korrigere synet.

I tilfeller der synet blir betydelig påvirket av astigmatisme, kan korrigerende brilleglass (briller eller kontaktlinser) eller laser øyeoperasjoner brukes til å behandle dette - avhengig av hvilken type du har (vanlig eller uregelmessig).

Korrigerende glass

Korrigerende brillgalss, som for eksempel briller eller kontaktlinser, kompenserer for hornhinnens uregelmessige kurve. Lysstrålene passerer gjennom linsen og fokuserer på netthinnen på riktig sted for å gi et skarpt bilde i fokus.

Både briller og kontaktlinser kan være effektive til å behandle astigmatisme, og hvilken korrigerende linse du velger. Dette avhenger imidlertid mye av dine personlige preferanser eller av råd fra din optiker.

Hvis barnet ditt velger kontaktlinser (de fleste barn må være over 12 år), er det viktig at de forstår hvordan linsene skal brukes og hvordan ta best mulig vare på linsene.

Kontaktlinser kan øke risikoen for en øyeinfeksjon - det er derfor veldig viktig å holde en god linsehygiene og sikre at de daglige instruksjonene følges.

Øyeoperasjon med laser

Øyeoperasjoner med laser eller laser-brytningskirurgi kan brukes til å korrigere astigmatisme permanent, men det anses ikke som en nødvendig medisinsk behandling og du må derfor kontakte en privat øyeklinikk.

Operasjonen starter med å fjerne hornhinnenes ytre lag med celler, og deretter brukes en laser som fjerner vev for å endre kurven til hornhinnen. Det tar tid for hornhinnen å leges. Behandlingen tar mellom 20 til 30 minutter.

Spesialisten din diskuterer vanligvis fordeler og ulemper ved de forskjellige teknikkene for laserkirurgi, inkludert eventuelle risikoer. Komplikasjoner forbundet med øyeoperasjoner med laser forekommer i mindre enn 5% av tilfellene. Dette er imidlertid fortsatt kirurgi, og det kan være nyttig å finne ut mer om komplikasjonene som kan oppstå og hvorfor de skjer.