Øyehelse og symptomer 12 minutters lesing

Lær om hypermetropi

Del på

Hypermetropi - mer kjent som langsynthet eller hyperopi faller i en gruppe tilstander definert som "brytningsfeil" som resulterer i at nære objekter blir uskarpe og ute av fokus, mens objekter på avstand er skarpe og i fokus. Lær om årsakene til disse feilene, og hvordan du kan få rettet opp synet ditt.

Hornhinnen og linsen er plassert foran på øyet for å fokusere lyset som kommer inn i øyet - på samme måte som med en kameralinse. Det fokuserte lyset danner et bilde på netthinnen.

Netthinnen er plassert på baksiden av øyet og er et lag med vev som sanser lys og farge. Netthinnen konverterer lys og farge til elektriske signaler.

Synsnerven overfører elektriske signaler fra netthinnen til hjernen. Det gjør at vi tolker og forstår informasjonen som overføres fra øyet.

Hornhinnen og linsen

Hornhinnen er et gjennomsiktig lag med vev som dekker fremsiden av øyet og beskytter det mot skader. Hvis det er en unormalitet med krumning av hornhinnen, dvs. at den er for flat, kan dette føre til langsynthet.

Linsen fokuserer innkommende lys på netthinnen ved å bryte eller bøye lyset jevnt for å skape et klart bilde av gjenstanden. Hvis linsen er for tynn eller ikke er rund nok, kan det forstyrre hvordan lyset brytes, og føre til at lyset blir fokusert bak netthinnen i stedet for på den. Det er imidlertid ikke mulig for lyset å fokusere bak netthinnen, så linsen endrer tykkelse for å prøve å rette opp brytningsfeilen - dette kalles akkomodering. Langsynthet kan imidlertid ikke akkomoderes fullt ut, noe som betyr at lyset fortsatt ikke er riktig fokusert og objekter på nært hold blir uskarpe.

Andre årsaker

Det finnes imidlertid også noen få andre faktorer som kan forårsake langsynthet:

Alder - Mens hyperopi kan forekomme i alle aldre, har den en tendens til å bli mer merkbar etter 40. Aldersrelatert langsynthet som kalles presbyopi, påvirker evnen din til å se objekter på nært hold og utvikler seg vanligvis når linsen stivner.

Genetikk - Det antas at noen kan arve langsynthet fra sine foreldre. Det finnes imidlertid et behov for ytterligere forskning, da spesifikke gener kun har blitt identifisert for den sjeldne formen for hyperopi som kalles nanoftalmos.

Underliggende medisinske forhold - det kan være underliggende forhold som forårsaker langsynthet, men disse har en tendens til å være sjeldne. Forholdene inkluderer:

 • Diabetes 
 • Mikroftalmi (små øynesyndrom - uregelmessig utvikling av øynene til babyen under graviditet)
 • Orbitale svulster - svulster i vev og struktur rundt øyeeplet.
 • Foveal hypoplasia (problem med blodkar i netthinnen)

Hvordan diagnostiseres langsynthet?

Langsynthet diagnostiseres vanligvis ved en tidlig øyeundersøkelse og korrigeres enkelt for de fleste. Hvis tilstanden ikke er diagnostisert hos barn og ikke blir behandlet, kan det imidlertid påvirke synet deres permanent (se komplikasjoner ovenfor her).

Undersøkelse av barn

Babyer har vanligvis en øyeundersøkelse ved fødselen, eller innen 72 timer. Mellom 6 og 8 uker gamle vil de få en ny øyeundersøkelse, vanligvis utført av fastlege som del av et rutinemessig screeningprogram.

Hvis du er bekymret for barnets syn, kan du når som helst få undersøkt øynene til barnet av en optometrist hos en optiker. Optometrister gjennomfører øyeundersøkelser og tester synet, og om nødvendig foreskriver de briller eller kontaktlinser. De kan også gjenkjenne øyetilstander og synsdefekter.

Barn med mistenkte synsproblemer kan også henvises til:

Ortoptist - spesialiserer seg i problemer knyttet til øyebevegelser og synsutvikling

Øyelege - en lege som spesialiserer seg på diagnose og behandling av øyetilstander

Hvis dine barns syn er normalt, er det viktig å ta dem til regelmessig årlig øyekontroll hos en optiker. Disse øyeundersøkelsene er gratis for alle barn under 16 år og studenter inntil de har fylt 19 år.

Øyeundersøkelser

Voksne bør få gjennomført rutinemessige øyeundersøkelser en gang annethvert år, med mindre man har fått informasjon om noe annet.

Øyeundersøkelser hos en optiker tar vanligvis opptil en halv time, og består av kontroll av synet ditt og øyehelsen din.

En optiker vil normalt begynne med å spørre om historien og symptomene dine, for eksempel om det er spesifikke problemer med synet ditt, og i så fall hvor lenge du har hatt disse symptomene. Det kan dreie seg om spørsmål om din generelle helsetilstand, livsstil og eventuelle medisiner du tar. Prosessen blir vanligvis fulgt av en øyeundersøkelse for å avdekke eventuelle underliggende problemer. En optometrist bruker et oftalmoskop til å lyse gjennom pupillen, undersøke innsiden og teste refleksene til pupillen. De vil også sjekke øyebevegelser og koordinering for å sikre at begge øynene er synkroniserte.

Andre faktorer som alder og medisinsk historie kan kreve noen ytterligere undersøkelser for å sjekke for visse øyetilstander. De mest vanlige er glaukom - endringer i trykket som kan skade synsnerven - og diabetisk retinopati - nye blodkar (i øyet) forårsaket av høyt blodtrykk eller høyt blodsukker som forstyrrer synet ditt.

Du vil da få gjennomført en synsundersøkelse som hjelper deg med å vurdere nærsynet ditt (f.eks. ved lesing), mellomsyn (når du bruker en datamaskin) og avstandssyn. Det vil også bli gjennomført en undersøkelse av synsskarpheten, som normalt innebærer å lese fra et Snellen-diagram - (det berømte diagrammet med rader med tilfeldige bokstaver som blir mindre og mindre). Hvis du allerede bruker briller, må du ta dem med til noen av undersøkelsene.

Hvis du har problemer med synet, vil det bli gjennomført flere typer undersøkelser for å bestemme omfanget av tilstanden, og hvilken type glass du trenger for å korrigere synet.

Hvordan behandler man langsynthet?

Reseptbelagte briller eller kontaktlinser er hovedbehandlingen for å korrigere langsynthet. Det finnes også en rekke kirurgiske teknikker som brukes til å behandle hyperopi, inkludert øyeoperasjoner med laser - men denne behandlingen er kanskje ikke egnet for alle, inkludert aldersrelatert langsynthet (presbyopi).

Korrigerende glass

Briller som er skreddersydd etter resepten din, kan vanligvis rette opp langsynthet. Denne typen glass er vanligvis konvekse - tynnere i kanten enn på midten - og glassets krumning, tykkelse og vekt avhenger av alvorlighetsgraden av tilstanden. Det tilpassede glasset lar brutt lys fokusere på netthinnen på riktig måte, slik at du kan se nære objekter skarpt og tydelig.

Fordi linsen stivner med alderen, kan styrkebehovet øke med alderen og det er derfor viktig å fortsette med regelmessige øyeundersøkelser. Hvis du merker at du blir både lang- og nærsynt (som kan skje ved aldring), kan det hende at du trenger to forskjellige par briller, eller et par med varifokale eller bifokale glass

Kontaktlinser fungerer på samme måte som briller, men er ofte av estetiske grunner å foretrekke for aktive mennesker ettersom briller kan være brysomme å bruke. Det finnes mange ulike typer kontaktlinser, og din optometrist kan gi deg råd om hvilke som passer best for deg. Det er imidlertid viktig å ha en god linsepleie og hygiene fordi kontaktlinser kan øke sjansene for å få øyeinfeksjon.

Øyekirurgi med laser

Øyeoperasjoner øker hornhinnenes krumning ved å fjerne vev fra kanten. Øyeoperasjoner med laser kan være en foretrukket metode siden ingen instrumenter berører øyet. Prosedyren utføres utelukkende med datastyrte lasere - noe som reduserer risikoen for menneskelig feil og infeksjoner.

Det finnes tre typer laserøyeoperasjoner for å korrigere langsynthet, men dette anses ikke som en nødvendig medisinsk behandling og blir ikke dekket av staten - du må derfor kontakte en spesialist hos en privat øyeklinikk.

De forskjellige typene av øyeoperasjoner med laser omfatter:

 • Photorefractive keratectomy (PRK) - En laser brukes til å fjerne en liten del av hornhinnenoverflaten (epitel), og fjerner deretter vevet (nøye kontrollert av en datamaskin) og endrer hornhinnens form. Hornhinnens overflate overlates til å lege seg selv.
 • Laser epitel keratomileusis (LASEK) - Alkohol løsner hornhinnens overflate før en liten klaff åpnes for å eksponere hornhinnevevet. Laseren former deretter hornhinnen for å rette opp brytningsfeilen, når den er fullført, blir overflaten byttet ut og naturlig sug holder den på plass.
 • Laser in situ keratectomy (LASIK) - En liten klaff kuttes i overflaten på hornhinnen, som deretter brettes tilbake for at laseren skal kunne endre formen på hornhinnevevet. Klaffen legges deretter tilbake på sin opprinnelige plass og naturlig sug holder den på plass. I noen tilfeller kan egnede pasienter få utført en såkalt «nøkkelhull-operasjon» der det gjøres små snitt i stedet for en klaff. Dette er den vanligste øyeoperasjonsteknikken med laser som brukes i Storbritannia, men kan bare utføres hvis hornhinnen er tykk nok. Gjenoppretting av synet går raskt, og det er den minst smertefulle metoden (praktisk talt ingen smerter). Siden denne metoden er mer komplisert, kan det imidlertid være mer alvorlig hvis det oppstår komplikasjoner.

Risiko og kvalifisering

Laserbehandlingen er ofte en poliklinisk prosedyre (ingen overnatting) og tar vanligvis 30-60 minutter å fullføre. Etter behandlingen vil du sannsynligvis ha en eller flere oppfølgingsavtaler på klinikken for å sjekke at den innledende operasjonen var fullstendig vellykket og for å sikre at øynene dine leges i riktig takt.

Øyeoperasjoner med laser passer ikke for alle og det er ikke sikkert at du er egnet for dette hvis du har:

 • Diabetes - kirurgi kan forverre avvik i øyet
 • En tilstand som påvirker immunforsvaret - f.eks. revmatoid artritt (påvirker evnen til å bli frisk)
 • Hvis pasienten har andre øyeproblemer som f.eks. glaukom eller grå stær
 • Hvis pasienten er gravid eller ammer - visse hormoner kan forårsake svingninger i synet (påvirker presis kirurgi)
 • Hvis pasienten er under 21 år, da synet og strukturer fortsatt endrer seg

All kirurgi medfører risiko, og kirurgen din vil gjøre dette klart for deg før du går videre. Selv om komplikasjonene nedenfor er svært sjeldne, er de fortsatt risikoer som er forbundet med operasjonen.

 • Synet kan forverres etter operasjonen hvis for mye vev blir kuttet bort.
 • Ved utskiftning kan kuttklaffen vokse inn i hoveddelen av hornhinnen og forårsake synsproblemer som må korrigeres med en annen prosedyre.
 • Reduksjon i tykkelse av hornhinnen, noe som fører til redusert syn, eller synstap (ektasi).
 • Infisert hornhinne (mikrobiell keratitt).